1. Закон України “Про вищу освіту”;

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

3. Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти” ;

4. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”;

5. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”;

6. Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”;

7.Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”;

9. Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”;

10. Наказ начальника Військової академії (м. Одеса) від 21.05.2020 № 456 «Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (поза ад’юнктурою) у Військовій академії (м. Одеса)» (переглянути);

11. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (поза ад’юнктурою) у Військовій академії (м. Одеса)(переглянути);

12. Додаток № 1 до Положення про підготовку ад’юнктів у ВА. Порядок проходження ад’юнктами педагогічної практики (переглянути);

13. Додаток № 2 до Положення про підготовку ад’юнктів у ВА. Порядок проходження ад’юнктами науково-дослідної практики (переглянути);

14. Зразок Програми педагогічної практики ад’юнкта (переглянути);

15. Зразок Програми науково-дослідної практики ад’юнкта (переглянути).

16. Графік календар підготовки ад'юнктів Військової академії (м. Одеса)

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі